Dagbok

 

Skriv i gästboken

 

 

 

   
Tillbaks till dagbokssidan

11/5 2005 Göteborgsavdelningen

 

Inoficiellt övningsprov på hemmaklubben, Göteborgs Brukshundsklubb.
Domare: Björn Ek

 

Moment

Koeff

Betyg

Poäng

Anteckningar

Egna kommentarer

1.Platsliggande

3

10

30

 

 

2.Tandvisning

1

10

10

 

 

3.Linförighet

2

7

14

LS, SIV, SS

 

4.Fritt följ

4

8

32

SIV, LS, SS

 

5.Platsläggande

2

7

14

LL, nosar

 

6.Inkallande

2

9,5

19

 

 

7.Stående

3

8

24

DK hand

 

8.Hopp över hinder

2

8

16

Islag

 

9.Helhetsintryck

1

8

8

 

 

SUMMA:

 

 

149p

1:a pris

 

Förkortningar och förklaringar

TV: Tränger vänster
SS: Sent/snett sättande
SPM: Språng marsch
LS: Långsamt sättande
LL: Långsamt läggande
SIV: Sen i vändningar
DK: Dubbelkommando

100 - 139,5 poäng ger ett 3e pris
140 - 159,5 poäng ger ett 2a pris
160 - 200 poäng ger ett 1a pris

Boston hade 149 poäng och fick ett 2a pris