Förkortningar

Här nedan finns en lista på vanliga förkortningar som kan förekomma i protokollen på ett lydnadsprov.

Förkortning

Förklaring

DK

Dubbelkommando
Exempelvis har föraren kommenderat hunden med både ord och handtecken.

SS

Sent sättande

SNS

Snett sättande

SSM

Sakta språngmarsch

VP

Växlar position
Exempelvis går hunden ibland för långt fram och ibland för långt bak eller för långt åt sidan från föraren.

VPH

Växlar position höger

TP

Tappar position

TV

Tränger vänster

T

Tränger

LF

Ligger före

VS

Vid sväng

OU

Ojämnt utförande

FiH

Förare inväntar hund

EH

Extrasteg vid halter

VT

Växlar tempo

BFÖ

Bättre framtag önskas

LL

Långsamt läggande

L2

Lägger sig i omgångar

LS

Långsamt sättande

BTÖ

Bättre tempo önskas

RS

Rundar föraren stort

FT

Föraren tvekar

AVS

Avslut
Slarvigt avslut

KEM

Kan ej momentethundar.vicopet.se