Linförighetsträning

Här är en runda som kan vara bra att träna in inför momenten linförighet och fritt följ. Den innehåller alla moment som ingår i lydnadsklass I.

Rundan börjar med att du och hunden står vid punkt 1 (se bilden) med näsan mot punkt 10. Du går i pilarnas riktning. Varje siffra i bilden motsvarar tävlingsledarens kommandon.

Tävlingsledarens kommandon:

1) Framåt march

2) Avdelning halt

3) Framåt march

4) Vänster om march

5) Höger om halt

6) Höger om march

7) Vänster om halt

8) Vänster om march

9) Höger om march

10) Helt om march

11) Språng march

12) Vanlig march

13) Helt om halt

Runda att träna in

   Victoria Einarsson, hundar.vicopet.se